Trịnh Dục Tú Quyển 1 (NXB Nữ Lưu Thơ Quán 1929) - Nguyễn Ngọc Hải, 60 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 12, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Trịnh Dục Tú là người nào? Là cô con gái rất tự do ở nước Trung Hoa. Là cô con gái rất tự do mà không phải là tội nhân trong phong hóa, độc trùng ở cương thường vậy. Trịnh Dục Tú là người nào? Là cô con gái đã phá bỏ tục lệ bó chân. Là cô con gái đã thoát vòng khuê khôn trước nhất mà ra tiếp xúc với ngoài vậy. Là cô con gái đã giải phóng có nữ giới nước Trung Hoa khỏi nạn cấm cung. Là cô con gái cách mạng vậy. Là cô con gái đã vào đảng Quốc Dân với ông Tôn Trung Sơn. Là con gái đả cầm tạc đạn Viên Thế Khải vậy.
  • Trịnh Dục Tú Quyển 1
  • NXB Nữ Lưu Thơ Quán 1929
  • Nguyễn Ngọc Hải
  • 60 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/AAF9C05B109951A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 12, 2021

Share This Page