Trinh Trắng Thi Tuyển (NXB Bốn Phương 1961) - Đông Hồ, 57 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by minhanh12, Dec 10, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Đông Hồ sinh tại làng Mỹ Đức, tỉnh Hà Tiên, nay thuộc tỉnh Kiên Giang. Thuở nhỏ ông vốn tên là Kỳ Phác, sớm mồ côi cha mẹ, nhờ bác ruột là Lâm Hữu Lân nuôi dạy và đặt tiểu tự cho ông là Quốc Tỉ, tự là Trác Chi.Nhà ông, tổ tiên truyền mấy đời, đều ở ven Đông Hồ ấn nguyệt, là một thắng cảnh trong Hà Tiên Thập Cảnh, nên khi bắt đầu biết làm thơ ông đã lấy hiệu Đông Hồ
  • Trinh Trắng Thi Tuyển
  • NXB Bốn Phương 1961
  • Đông Hồ
  • 57 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=62371
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 15, 2020

Share This Page