Trọn bộ DVD Mbook của Trung Tâm Tin Học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Aug 4, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  TIN HỌC VĂN PHÒNG
  Ôn thi chứng chỉ A ==>> http://www.fshare.vn/file/TWCQD5HMPT
  Ôn Thi Chứng Chỉ B ==>> http://www.fshare.vn/file/TDTH0HJAWT
  Chứng chỉ B Corel ==>> http://www.fshare.vn/file/T88VB3QGFT
  Chứng Chỉ B photoshop ==>> http://www.fshare.vn/file/T30390ZA0T
  Tin Học Văn Phòng B ==>> http://www.fshare.vn/file/TQQYCPV61T

  ĐỒ HỌA :
  Mỹ Thuật Cơ Bản ==>> http://www.fshare.vn/file/TKNBZ0ZF9T
  Thiết Kế Mẫu Với Corel Draw ==>> http://www.fshare.vn/file/TBHS7M378T
  Xử Lý Ảnh Với PS ==>> http://www.fshare.vn/file/TVJ5FKMABT
  Ý Tưởng Thiết Kế ==>> http://www.fshare.vn/file/TDYTSCH7CT
  Mỹ Thuật Ứng Dụng ==>> http://www.fshare.vn/file/TA0ZR3K05T
  Xử Lý Ảnh Với PS nâng cao ==>> http://www.fshare.vn/file/T5Y0FVZT9T
  Hoạt Hình 3D ==>> http://www.fshare.vn/file/TVQAP72NVT
  Kỹ Thuật In ==>> http://www.fshare.vn/file/T7Y0TQ0P0T
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  THIẾT KẾ WEB :
  Dreamweaver ==>> http://www.fshare.vn/file/TAQZJ8AHGT
  Macromedia Flash ==>> http://www.fshare.vn/file/TXWB9DQ2TT
  Mỹ Thuật Web ==>> http://www.fshare.vn/file/T9Q9YJMJJT
  PhotoShop ==>> http://www.fshare.vn/file/TM3MQMHTCT


  LẬP TRÌNH
  Lập Trình Ứng Dụng Quản Lý : ( 3 CD)
  ==>> http://www.fshare.vn/file/TM060XDKVT : http://www.fshare.vn/file/T5HNW78S0T : http://www.fshare.vn/file/TCA9WKSHCT
  ASP ==>> http://www.fshare.vn/file/TFX3W6819T
  ASP.NET và Ajax ==>> http://www.fshare.vn/file/TC9GACFKNT
  Đồ Án Thực Tế Phân Tích Hệ Thống ==>> http://www.fshare.vn/file/T8279HS7XT
  C# ==>> http://www.fshare.vn/file/T0M9YXAXXT : http://www.fshare.vn/file/TQV1XSG3MT : http://www.fshare.vn/file/TV3Z6V988T
  SQL Server ==>> http://www.fshare.vn/file/T0ZGMSFX2T

  MẠNG :
  Lắp Ráp Cài đặt Máy ==>> http://www.fshare.vn/file/T9TT6RGPJT : http://www.fshare.vn/file/TCX809VC7T
  Quản Trị Mạng Linux ==>> http://www.fshare.vn/file/TJGPTQGBVT : http://www.fshare.vn/file/TGYD6BNDGT
  Quản Trị Mạng Windows server ==>> http://www.fshare.vn/file/T5AWGPF4AT
  Triển Khai Hệ Thống Mạng ==>> http://www.fshare.vn/file/TR1CZHN57T : http://www.fshare.vn/file/TVHX1WVPVT
  Quản Trị Dịch vụ mạng ==>> http://www.fshare.vn/file/T2JBHPP2TT
  Windows service ==>> http://www.fshare.vn/file/T0X7WA6PKT

  LẬP TRÌNH WEB PHP
  http://www.fshare.vn/file/T3QXGR2Z8T
  http://www.fshare.vn/file/TJ5K48RYST
  http://www.fshare.vn/file/T9T7YV7ZTT

  Link Folder
  http://www.fshare.vn/folder/TMHJ3SWVYT
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page