Trung Quốc Cải Cách Mở Cửa Những Bài Học Kinh Nghiệm (NXB Thế Giới 2003) - Nguyễn Văn Hồng 342 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by thaoanh12, Nov 4, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  upload_2023-6-2_11-37-32.png
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, đặc biệt là từ sau cải cách mở cửa năm 1979. Có được những thành công đó là do Trung Quốc đã kiên trì thực hiện công cuộc đổi mới và tiến hành cải cách hành chính (CCHC) một cách sâu rộng và đồng bộ trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Từ năm 1982 đến nay, Trung Quốc đã tiến hành sáu cuộc cải cách với quy mô lớn. Kết quả thu được khá toàn diện trên các lĩnh vực của hệ thống hành chính; thể chế hành chính quan liêu bao cấp đã chuyển mạnh sang thể chế hành chính thích ứng với cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa (XHCN). Trung Quốc và Việt Nam là hai nước đang từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, đều đang tiến hành CCHC. Kinh nghiệm của Trung Quốc là bài học có giá trị đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
  • Trung Quốc Cải Cách Mở Cửa Những Bài Học Kinh Nghiệm
  • NXB Thế Giới 2003
  • Nguyễn Văn Hồng
  • 342 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/41191
  https://drive.google.com/file/d/19MYqHu2_ZqrvNUW7t6FTJCv_FO-R7RnL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 2, 2023

Share This Page