Trường Chơn Lý (NXB Tầm Nguyên 2010) - Đoàn Kim Sơn, 304 Trang

Discussion in 'Đạo Cao Đài' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-11-18_16-1-36.png
  Trường Chơn Lý có thể hiểu là công năng Pháp, Quyền, Lý, Giáo, tuỳ trình độ sanh chúng mà các bậc Thiên Sứ đến lập ra để nâng đỡ tiến hoá. Lại có thể hiểu đó là những trường phái của con người lập ra để nghiên cứu, truy tầm cái lý thật tận chung của Thiên Địa Nhân. Theo nghĩa thứ nhất, đó là Đạo tràng của các giáo chủ tôn giáo và các bậc giác ngộ. Theo nghĩa thứ hai, đó là tên gọi có thể dùng chung cho các môn Khoa Học và Triết Học.
  Nhiều hệ thống Pháp Quyền khác nhau đã được xây dựng tuỳ theo các Lý Giáo khác nhau. Gần đây, nhiều nổ lực đã được bỏ ra để tìm hiểu, so sánh hơn thiệt, đúng sai của từng Lý Pháp khác nhau ấy. Chúng có chỗ giống hay khác nhau hoặc ít hoặc nhiều. Trong loạt bài viết này, người viết không theo khảo hướng phân tích riêng từng Lý, Pháp để so sánh, cũng không chú trọng nhiều đến lịch sữ của từng hệ thống Pháp Quyền Lý Giáo trên thế giới mà chủ yếu là quan tâm đến sự chuyển biến của hệ thống lý pháp theo từng trình độ tiến hoá.
  • Trường Chơn Lý
  • NXB Tầm Nguyên 2010
  • Đoàn Kim Sơn
  • 304 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/10F4r-LrWaavD7wUWKVfFU3-7la1pyafr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 18, 2023

Share This Page