Trương Vĩnh Ký Hành Trạng (NXB Xưa Nay 1927) - Đặng Thúc Liêng, 49 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by admin, May 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký Tiên Sanh là một vị Tân Quân Tử thật của nước Việt Nam ta, ai ai cũng đều biết cả. Nhơn dịp này, hình ngài sẽ dựng trước đường Norodom, ngang Dinh Quan Toàn Quyền, Sài Gòn. Vậy cũng thỏa lòng công chúng hy vọng bấy lâu, nên bổn lịch sử của ngài tôi đã soạn rồi, chẳng lẽ dám dấu làm riêng; vậy xin xuất bàn cho nhiều phần (10.000 bổn), đặng dưng cho công chúng tường lãm. Chúng ta đã muốn dựng hình Quân Tử, thời nên đọc truyện Quân tử mới trọn tình cảm mộ; được bắt chước theo Quân Tử Hàn Vi mà sửa nhân cách cho hoàn toàn; nhân cách thảy được hoàn toàn, thời xã hội ta ngày nay biết bao nhiêu là hạnh phúc!!!
  • Trương Vĩnh Ký Hành Trạng
  • NXB Xưa Nay 1927
  • Đặng Thúc Liêng
  • 34 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=NGAJJufLbY1927
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited: Nov 15, 2019

Share This Page