Truyện Các Danh Nhân Hi Lạp La Mã Đối Nhau Quyển 1 (NXB Trung Bắc Tân Văn 1932) - Plutarque

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 29, 2024.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-4-29_7-55-28.png
  Sách này thành ra một kho điển-tích cho các nhà văn-sĩ, thi-sĩ, diễn kịch sĩ, cũng hình như là sách Tam quốc chí làm gốc cho nghề chấm tranh, cho nghề đặt bài tuồng bên nước Annam ta. Có một điều nữa khiến cho tôi chọn sách này mà dịch, là dân nước Nam ta ngày nay, về việc văn-chương tư-tưởng, thì cũng gần một trình độ với nước Đại-pháp, đương thời ông A-my-ô dịch sách này ra tiếng Pháp. Vì việc dịch sách ấy, mà văn Đại pháp thêm được nhiều tiếng mới, điện văn mới, tư tưởng mới; người Đại pháp thêm được chi-khi mới. Vì sách ấy mà hai cái văn-minh kim có hỗn hợp được với nhau một cách lạ- lùng, lôi e tiếng Annam ta chưa đủ mà giải nghĩa cho rõ được sự dung hóa ấy. Nhờ có sách dịch ấy mà văn Pháp thêm ra được bao nhiêu tiếng mới đề chỉ nghĩa những việc chính trị; những điều triết-học, những việc cách-tri, những tư tưởng về nhạc nghệ, củng các nghề tài-hoa khác, Đại-pháp thời ấy mới nhóm có.
  • Truyện Các Danh Nhân Hi Lạp La Mã Đối Nhau Quyển 1
  • NXB Trung Bắc Tân Văn 1932
  • Plutarque
  • Nguyễn Văn Vĩnh (Dịch)
  • 68 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1PLUxtuzfdC69M_kgHCdVuYht2MMpkvNf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page