Truyền dữ liệu - Nguyễn Trung Tập

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Giáo trình được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên chuyên ngành Điện tử - Viễn thông. Như chúng ta đã biết, vấn đề truyền thông đã và đang phát triển rất nhanh với kỹ thuật ngày càng hoàn hảo nên những gì viết ra ngày hôm nay có thể không hoàn toàn thích hợp trong tương lai. Tuy nhiên phần kiến thức cơ bản hàm chứa trong giáo trình luôn luôn vẫn là nền tảng cho sự phát triển sau này. Đây cũng là mong muốn mà người viết hy vọng mang đến cho các em sinh viên. Để học tốt môn học, SV cần một số kiến thức cơ bản của các môn học sau đây được xem như điều kiện tiên quyết:
  - Kỹ thuật số - Cơ sở Viễn thông - Kỹ thuật Vi xử lý.
  Nội dung gồm chín chương, trọng tâm đi vào phần cứng đồng thời có giới thiệu một số giao thức của hệ thống truyền dữ liệu.
  Chương 1: Những khái niệm cơ bản
  Chương 2: Mã hóa và điều chế
  Chương 3: Các loại mã trong truyền dữ liệu
  Chương 4: Truyền nối tiếp bất đồng bộ
  Chương 5: Các chuẩn giao tiếp
  Chương 6: Truyền nối tiếp đồng bộ
  Chương 7: Truyền tín hiệu số bằng sóng mang tương tự - modem
  Chương 8: Các phương pháp đa hợp
  Chương 9: Truyền tín hiệu tương tự bằng sóng mang số
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Địa chỉ Email: ntlap@cit.ctu.edu.vn
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học
   

Share This Page