Truyện Thần Thoại Trung Quốc (NXB Văn Hóa Thông Tin 2008) - Đinh Gia Khánh, 316 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by Egliost, Dec 6, 2020.

 1. Egliost

  Egliost New Member

  [​IMG]
  "Truyện thần thoại Trung Quốc"
  bao gồm 19 chương. Thứ tự các chương ấy căn cứ vào trình tự thời gian. Trình tự thời gian này tính từ khi tạo lập vũ trụ cho đến khi xã hội chuyển từ giai đoạn tiền sử sang giai đoạn lich sử. Trình tự thời gian chỉ là giả định. Đã gọi là thần thoại thì các sự việc, các nhân vật tuy là bóng dáng của thời tiền sử nhưng đều là hư cấu, cho nên thời gian liên quan đến các sự việc và các nhân vật ấy khá mơ hồ. Đã gọi là thần thoại thì tất yếu có sự đan xen và chồng chập giữa các mô típ, giữa các tình tiết và giữa các nhân vật. Tình hình ấy làm cho các truyện có thể thiếu nhất quán, làm cho thế thứ các nhân vật không rành mạch, làm cho sự diễn biến của các sự việc trùng lặp, nhiều khi lại mâu thuẫn. Trong 19 chương giới thiệu kho tàng thần thoại được trình bày trong sách, chúng tôi đã cố gắng nhiều để tước bỏ đi những điều thiếu nhất quán, những sự trùng lặp không có ý nghĩa. Ở đây, chủ yếu nhằm giới thiệu các truyện thần thoại Trung Quốc. Phần nghiên cứu chỉ là phụ. Nhưng chúng tôi cố gắng, trong khuôn khổ hạn chế của quyển sách, đưa ra những dữ liệu và những thuận lợi nhất định trong việc tìm hiểu thần thoại Trung Quốc . (Đinh Gia Khánh).
  Chương 1: Chống màn trời, Bàn Cổ làm trụ.
  Chương 2: Vạch bát quái, Phục Hy tóm thâu hoàn vũ.
  Chương 3: Nữ Oa khéo nặn con người khôn.
  Chương 4: Quản mặt trời, Thần Nông tìm ra ngũ cốc.
  Chương 5: Đặt Ngọc Cưu, Kim Tinh tìm ra hướng gió.
  Chương 6: Chuyên Húc cắt đứt đường lên trời.
  Chương 7: Sẵn bốn mặt, Vua Vàng tổng quản bốn phương trời.
  Chương 8: Chí khí lớn ai hơn Khoa Phụ, Hình Thiên.
  Chương 9: Người cá dệt lụa trong lòng biển.
  Chương 10: Ngưu Lang gánh con đi tìm vợ.
  Chương 11: Trên thiên giới, Đế Tuấn sinh ra nhật nguyệt.
  Chương 12: Đế Cốc coi việc trời, ly cách Sâm, Thương. X
  Chương 13: Vui kích nhưỡng, nào biết đến ơn Nghiêu.
  Chương 14: Hậu Nghệ bắn rụng chín Mặt Trời.
  Chương 15: Lấy đức sáng soi đường chính đạo.
  Chương 16: Chế trị hồng thủy, Đại Vũ gặp Nữ Kiều.
  Chương 17: Ôm hận tình, Vọng đế hóa chim cuốc.
  Chương 18: Ham nuôi rồng, Khổng Giáp mắc vạ.
  Chương 19: Từ sự tích Hạ Kiệt đến sự tích Thương Trụ
  • Truyện Thần Thoại Trung Quốc
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2008
  • Đinh Gia Khánh
  • 316 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=236607
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 13, 2021

Share This Page