Truyện Thơ Tày-Nguồn Gốc, Quá Trình Phát Triển Và Thi Pháp Thể Loại - Vũ Anh Tuấn, 681 Trang

Discussion in 'Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số' started by quanh.bv, Jul 22, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-22_12-4-0.png
  Công trình Truyện thơ Tày nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp thể loại của tác giả Vũ Anh Tuấn là công trình khảo cứu tương đối toàn diện và có hệ thống về truyện thơ Tày.
  Phần Mở đầu của công trình tìm hiểu về lịch sử vấn đề và đề tài, sự kế thừa và phát triển của truyện thơ Tày.
  Nội dung chính của chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương 1: Nguồn gốc thể loại truyện thơ Tày
  Tìm hiểu các yếu tố Cơ sở hiện thực xã hội, nguồn gốc nội sinh trong quá trình phát triển văn hóa tộc người; nguồn gốc ngoại sinh trong quá trình tiếp biến văn hóa tộc người.
  Chương 2: Quá trình phát triển truyện thơ Tày
  Đặt ra các vấn đề để nghiên cứu về truyện thơ Tày: Một giả thiết về lược đồ quá trình phát triển; Tự sự kế thừa truyền thống trữ tình đến sự phát triển các nhóm truyện thơ Tày về các đề tài tình yêu và sự nghèo khổ; Từ sự kế thừa truyền thống tự sự đến sự phát triển truyện thơ Nôm Tày.
  Chương 3: Thi pháp của thể loại truyện thơ Tày
  Nghiên cứu những đặc điểm thi pháp cấu trúc thơ Tày; Những đặc điểm thi pháp nhân vật truyện thơ Tày; Những đặc điểm thi pháp lời văn nghệ thuật truyện thơ Tày.
  Phụ lục công trình gồm 2 phần:
  Phụ lục 1: Những tác phẩm truyện thơ tiêu biểu (ba phong cách biểu hiện)
  Phụ lục 2: Những công trình nghiên cứu thể loại tiêu biểu.
  • Truyện Thơ Tày-Nguồn Gốc Quá Trình Phát Triển Và Thi Pháp Thể Loại
  • NXB Hội Nhà Văn 2019
  • Vũ Anh Tuấn
  • 681 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://thuvienso.vietsoftpro.vn/vi...goc-qua-trinh-phat-trien-va-thi-phap-the-loai
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page