Truyện Thơ Vương Tường (NXB Văn Hóa 1957) - Lê Trọng Khánh, 57 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by admin, Nov 3, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Vương Tường (tên tiếng Trung: 王祥), (185-269), tự Hưu Chinh (休征/休徵), người Lang Gia thời Đông Hán tới Tây Tấn (nay là Lâm Nghi, Sơn Đông). Ông sống trải qua các thời kỳ Đông Hán, Tào Ngụy và Tây Tấn. Thời Đông Hán, ông ẩn cư 20 năm. Thời Tây Tấn làm quan tới chức thái úy, thái bảo, tước phong tới Huy Lăng hầu. Ông là anh em cùng cha khác mẹ với tổ 5 đời của Vương Hi Chi (303-361) là Vương Lãm. Ông từng làm quan cho Tào Ngụy và cùng nhiều quan chức của Tào Ngụy đưa tiễn Đặng Ngải và Chung Hội lên đường tấn công Thục Hán. Vương Tường sau này đã khuyên Tư Mã Chiêu chọn con trai cả của ông là Tư Mã Viêm làm người kế vị. Điều này đã giúp tránh xảy ra nội chiến giữa những người con của ông này.
  • Truyện Thơ Vương Tường
  • Lê Trọng Khánh, Lê Anh Trà
  • NXB Văn Hóa 1957
  • 57 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1044631
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Feb 1, 2019

Share This Page