Truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt nam - ThS. Bùi Văn Hùng

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by admin, Nov 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG] Trường ĐH Đà Lạt
  [​IMG] Lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm là một bộ phận rất quan trọng trong lịch sử cấu thành nước ta. Chống giặc ngoại xâm để xây dựng một quốc gia độc lập, dân tộc độc lập.
  Qua hàng trăm cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ và 20 cuộc kháng chiến lớn, ta thấy, lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm đã để lại một truyền thống quý báu anh hùng của dân tộc.Nghiên cứu vấn đề này một cách toàn diện sẽ góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc sâu xa của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, sức mạnh Việt nam, phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất tốt đẹp của con người Việt nam trong thời đại ngày nay.
  Download Link:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/20625142317.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Lịch Sử

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  heroes1231992 likes this.

Share This Page