Truyện Truyền Kỳ Việt Nam Quyển 2 (NXB Giáo Dục 2009) - Nguyễn Huệ Chi, 711 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by admin, Oct 9, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong phần tuyển tập Tnryện truyẻn kỳ Việt Nam, Nhóm biên soạn siru tẩm, lựa chọn 262 truyện truyện truyền kỳ và phỏng truyền kỳ trong vòng 7 thế kỳ (thế ký XIV - thế kỷ XX), trong đó có 216 truyện dịch từ chữ Hán và 46 truyện tiếng Việt, bát nguồn từ 21 tập truyện chữ Hán và 14 tập truyện Quốc ngữ. Đề thu thập dược mật khối lượng tác phẩm rộng rãi như trên, khái niệm truyện truyền kỳ vận dụng ờ đảy ít nhiều có xuất nhập so với tiêu chi chạt chẽ xác định cho thể loại trong phần kháo luận. Cụ thể lum chúng tôi có đem vào bộ sách một số truyện ma quái đom giản vốn dược các tác giả thê kỹ XVIII - XIX SICU tầm hoặc phóng tác xen lẫn với truyện truyền kỳ. Phán truyện phóng truyền kỳ thu lượm rái rác dưới thòi cận, hiện đại (thế kỷ XX), vỉ mật tiêu chí cũng có cách hiểu gán như vậy. Nói chung, những truyện ngẩn và cá biệt một đòi truyện vừa có sự tham gia đậm nét của yếu tô'kỳ ảo hoặc dùng lại mõ tip truyện truyền kỳ quá khứ, đều dược coi là phòng truyền kỳ.
  • Truyện Truyền Kỳ Việt Nam Quyển 2
  • NXB Giáo Dục 2009
  • Nguyễn Huệ Chi
  • 711 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://117.0.32.49:81/handle/11744.6/145238
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page