Từ Điển Địa Danh Văn Hóa Lịch Sử Việt Nam (NXB Giáo Dục 2013) - Nguyễn Như Ý, 1520 Trang

Discussion in 'Từ Điển Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới. Với mong muốn cung cấp thông tin kiến thức cơ bản nhất về những di tích, di sản văn hóa, lịch sử của đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Từ điển văn hóa, lịch sử Việt Nam” của tác giả: GS.TS. Nguyễn Như Ý (Chủ biên), Nguyễn Thành Chương, Bùi Thiết.
  Cuốn sách tổng hợp một lượng lớn kiến thức về các giá trị văn hóa, lịch sử từ Bắc chí Nam trên đất nước ta, thuộc nhiều loại hình khác nhau: di chỉ khảo cổ học, công trình kiến trúc tôn giáo, di tích lịch sử, cách mạng, kháng chiến, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể… có giá trị to lớn trong đời sống văn hóa tinh thần, văn hóa tâm linh của người Việt và có sức hấp dẫn đặc biệt với mọi người Việt Nam và người nước ngoài muốn nghiên cứu tìm hiểu đất nước và con người Việt Nam. Mục đích của cuốn từ điển này là cung cấp một cái nhìn tổng quan về các loại hình di sản văn hóa, lịch sử Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò to lớn của hệ thống các di sản văn hóa dân tộc.
  • Từ Điển Địa Danh Văn Hóa Lịch Sử Việt Nam
  • Nguyễn Như Ý, Nguyễn Thành Chương, Bùi Thiết
  • NXB Giáo Dục 2013
  • 1520 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73439
  https://drive.google.com/file/d/1xPKO32kVWkShItz7v-6jFTTnCIoF0Yn6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 22, 2022

Share This Page