Từ Điển Nông Nghiệp Pháp-Việt (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1988) - Vũ Công Hậu, 490 Trang

Discussion in 'Từ Điển Học' started by buivanduy1992, Oct 16, 2017.

 1. buivanduy1992

  buivanduy1992 Member

  [​IMG]
  Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tiếng Pháp là một trong những thứ tiêng được sử dụng rộng rãi nhăt. Các tài liệu, sách báo khoa học kỹ thuật băng tiếng Phảp không những xuẵt bân ở Pháp mà còn được xuất bảỉị ở nhiều nước trên thề giớit trong đó có những nước nhiệt đói như nước ta. Đề giúp bạn đọc có thế khai thác được nguồn tư liệu quý đố vă đề giảp cho việc mở rộng hơn nừa sự hơp tác quốc tẽ. Nhà xuẵt bin KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT cho xuẫt bin cuỗn TỪ ĐIỀN NÔNG NGHIỆP PHÁP-VIỆT.
  Cuồn tù điền này có khoảng 25.000 thuật ngừ dăng trong các ngành chă yẽu căa nông nghiệp như trong trọtỊ chăn nuôi, bio vệ cây trông, thú y, thề nhưỡng,... và các khoa học CO’ số' như thực vật học, động vật học,...
  • Từ Điển Nông Nghiệp Pháp-Việt
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1988
  • Vũ Công Hậu
  • 490 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/drive/folders/0BzEOT3i1sZOiX1NCNF9nZjNralk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 21, 2017

Share This Page