Từ Điển Quản Trị Doanh Nghiệp (NXB Thống Kê 1998) - Khải Hoàn, 495 Trang

Discussion in 'Từ Điển Học' started by admin, Apr 20, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-12-19_16-24-33.png
  Từ khi nước ta tiến hành công cuộc đối mới, nên kinh tế qua đó cũng thực hiện mở cửa theo định hướng xả hội chủ nghĩa, hòa nhập nhanh chóng với nẽn kinh tế thị trường trên thế giới và tham gia tích cực vào sự phân công lao động quốc tế. Trong bối canh đó, nen kinh tế Việt Nam có những chuyên biến năng động và sâu sắc; không ít nước phát triển cũng như các nước mới công nghiệp hóa (NICs) đá đâu tư và đi vào kinh doanh tại nước ta với số vốn tư bản mỗi ngày một lớn, các khu công nghiệp và chế xuất, các xí nghiệp, các công ty liên doanh, công ty toàn bộ vốn nước ngoài, các công trình xây dựng cơ sỏ hạ tầng và dịch vụ ra đôi ngày càng nhiêu. Lực lượng lao động ỏ nước ta, cả tầng lớp kỷ trị và điều hành cũng như đội ngũ lao động chân tay tham gia ngày càng đông vào các tô chức và công trình nói trên, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
  • Từ Điển Quản Trị Doanh Nghiệp
  • NXB Thống Kê 1998
  • Khải Hoàn
  • 495 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/17PNo-03pI99XXT8GzzESenKSnFhyz8ZL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 19, 2023

Share This Page