Từ Điển Thuật Ngữ Khoa Học Xã Hội Nga-Pháp-Việt (NXB Khoa Học Xã Hội 1979) - Viện Ngôn Ngữ 566 Trang

Discussion in 'Từ Điển Học' started by daotao195, Jul 8, 2015.

 1. daotao195

  daotao195 New Member

  upload_2022-3-5_18-19-40.png
  Trưỏc dây, ủy ban khoa học xâ hội Việt Nam đã cho xuất bản nhiều tập thuật ngỏ đổi chĩếu một số ngành khoa học xã hội : Thuật ngữ tâm lý và giáo dục học (1967), Thuật ngữ ngôn ngữ học (1969), Từ điền thuật ngữ triết học — chính trị (1970), Từ điện thuật ngữ sử học — dân tộc học — khâo cò học, Tỏ dĩền thuật ngữ luật học (1971), v.v.
  Dựa vào các công trinh ưên, dông thòi tham khảo thêm các tù điền và các tài liệu khác thuộc khoa học xã hội trong và ngoài nưởc, vởi sự cộng tác và giúp đỡ của nhiều cản bộ, cơ quan, trưòng học, các đồng chí Lê Khả Kế, Nguyễn Như Ý, Võ Xuân Trang — cán bộ ban thuật ngữ Viện ngôn ngữ học thuộc ủy ban khoa học xă hội Việt Nam — khỏi thảo cuốn Từ điền thuật ngữ khoa học xã hội này.
  Công trình này do các đông chí Đào Văn Tập (Viện kinh tế học), Lưu Vàn Lăng (Vỉện ngôn ngỗ học), Hà Văn Tấn (Truông đại học tổng hợp Hà Nội), Nguyễn Lương Ngọc (Trường dạỉ học sư phạm Hà Nội), Hà Văn Tiên (Tạp chí Học tập) hiệu dính. Tập sách này ra đòi chủ yếu nhằm bưởc dẫu thống nhất và chuần hỏa thuật ngỏ tiếng Vỉệt dùng trong cảc ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, đồng thòi góp phần vào việc giữ gìn sự trong sáng của tỉếng Việt.
  • Từ Điển Thuật Ngữ Khoa Học Xã Hội Nga-Pháp-Việt
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1979
  • Viện Ngôn Ngữ
  • 566 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1pqVHpEauK8CadjV8w9Pn1TEdOGj170zS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 5, 2022

Share This Page