Tư Duy Lý Luận Của Đảng Ta Về Đổi Mới Giáo Dục Quốc Phòng Trong Tình Hình Hiện Nay

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by admin, May 29, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giới thiệu một cách có hệ thống những quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới
  • Tư Duy Lý Luận Của Đảng Ta Về Đổi Mới Giáo Dục Quốc Phòng Trong Tình Hình Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2009
  • Nguyễn Bá Dương
  • 254 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://opac.tvu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-34774.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2020

Share This Page