Tự Học Nhanh Và Hiệu Quả SQL Server 7.0 (NXB Thống Kê 2002) - Lê Trường An, 298 Trang

Discussion in 'Hệ Quản Trị CSDL' started by admin, May 12, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bài 1. Định nghĩa về SQL Server
  Bài 2. Tìm hiểu các cơ sở dữ liệu
  Bài 3. Tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu
  Bài 4. Bổ sung và thay đổi dữ liệu
  Bài 5. Sử dụng dữ liệu trong Mircosoft Word
  Bài 6. Phân tích dữ liệu số bằng Mircosoft Excel
  Bài 7. Sử dụng dữ liệu SQL trong CSDL Mircosoft Access
  Bài 8. Xuất bản Web đơn giản
  Bài 9. Xuất bản web cao cấp
  Bài 10. Một trình ứng dụng web tương tác
  Bài 11. Cải tiến khả năng thực thi Quey
  Bài 12. Phân tích dữ liệu bằng SQL
  Bài 13. Ấn định dữ liệu
  Bài 14. Lưu trữ SQL trong cơ sử dữ liệu
  Bài 15. Điều khiển cách thực hiện những thay đổi
  Bài 16. Đơn giản hóa các Query
  Bài 17. Quản lý cơ sở dữ liệu theo cách dễ dàng
  Bài 18. Bảo vệ server
  Bài 19. Giám sát hoạt động
  Bài 20. Các tùy chọn cao cấp hơn để đi chuyển dữ liệu
  • Tự Học Nhanh Và Hiệu Quả SQL Server 7.0
  • NXB Thống Kê 2002
  • Lê Trường An
  • 298 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2401
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 6, 2018

Share This Page