Từ Kế Hoạch Đến Thị Trường Sự Chuyển Kinh Tế Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 1997) - Adam Fiorde 456 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by thaoanh12, Nov 24, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Tăng trưởng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia thường đi liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu ngành kinh tế. Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của nước ta chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy lợi thế so sánh ngành và vùng lãnh thổ. Nhờ đó, sau 30 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển dài hạn và bền vững.
  • Từ Kế Hoạch Đến Thị Trường Sự Chuyển Kinh Tế Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 1997
  • Adam Fiorde, Stefan De Vylder
  • Dịch: Trần Thị Thái Hà
  • 456 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=232965
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 24, 2020

Share This Page