Tư Liệu Thành Viên Kinh Tế Các Nước Asean 2010 (NXB Lao Động 2010) - Nguyễn Nam, 522 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Sep 15, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tư Liệu Thành Viên Kinh Tế Các Nước Asean 2010
  Thực Hiện Quy Tắc Xuất Xứ Trong Hiệp Định Thương Mại Hàng Hóa ASEAN
  NXB Lao Động 2010
  Nguyễn Nam
  522 Trang
  Phần I. Các văn kiện cơ bản và quan trọng của ASEAN
  1/ Hiến chương của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  Chương 1. Các mục tiêu và nguyên tắc
  Chương 2. Tư cách pháp nhân
  Chương 3. Thành viên
  Chương 4. Các cơ quan
  ...
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  2/ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
  Chương 1. Các quy định chung
  Chương 2. Tự do hóa thuế quan
  Chương 3. Quy tắc xuất xứ
  Chương 4. Các biện pháp phi thuế quan
  .

  Phần II. Việt Nam chuẩn bị thực hiện vai trò chủ tịch ASEAN 2010 và tư liệu kinh tế ASEAN
  3/ Thông tư số 208/2009/TT-BTC ngày 28-10-09 của Bộ Tài Chính quy định chế độ chi tiêu tổ chức các hoạt động của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010.
  4/ Quyết định số 1585/QĐ-TTG ngày 9-10-2009 của Thủ tướng chính phủ bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010.
  5/ Quyết định số 1451/QĐ-TTG ngày 16-09-2009 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Tiểu ban vật chất - hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010.
  6/ ....

  Phần III. Quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
  12/ Thông tư số 12/2009/TT-BCT ngày 22-05-2009 của Bộ Công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.
  - Chương 1: Quy định chung.
  - Chương 2: Thủ tục cấp C/O.
  - Chương 3: Tổ chức quản lý việc cấp C/O.
  - Chương 4: Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA).
  - ...

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Ngoại Giao
  Link miễn phí... nếu nhận được 10 Like từ thành viên
   

Share This Page