Tự Phê Bình Và Phê Bình Trong Đảng (NXB Chính Trị 2012) - Cao Văn Thống, 260 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-3_23-37-55.png
  Tự phê bình và phê bình là vấn đề có tính nguyên tắc, chế độ thờng xuyên trong sinh hoạt của Đảng, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và củng cố khối đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Điều này đã đợc lý luận và thực tiễn cách mạng chứng minh qua quá trình hơn 80 năm phấn đấu, xây dựng và trởng thành của Đảng. Vì vậy, tự phê bình và phê bình luôn là việc làm không thể thiếu trong sinh hoạt và hoạt động của Đảng ta. Nhấn mạnh vấn đề này, Hội nghị lần thứ tBan Chấp hành Trung ơng khóa XI ngày 31-12-2011 đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách cùng 4 nhóm giải pháp để giải quyết những vấn đề này, trong đó đặc biệt nhấn mạnh “Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, g ơng mẫu của cấp trên”. Đây cũng đợc xác định là những việc cần và có thể làm ngay nhằm tạo bớc chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu đổi mới đất nớc.
  • Tự Phê Bình Và Phê Bình Trong Đảng
  • NXB Chính Trị 2012
  • Cao Văn Thống
  • 260 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/C0C7B6330F3470A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 3, 2021

Share This Page