Tứ Thư Giải Luận Tập 1-Đại Học (NXB Khai Trí 1970) - Bữu Dưỡng, 368 Trang

Discussion in 'Tinh Hoa Cổ Học' started by DerikBup, Apr 28, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Giải thích và lý luận những vấn đề trong quyển Đại học (thuộc Tứ thư) đưa ra ba cương lĩnh (gọi là tam cương lĩnh), bao gồm: Minh minh đức (làm sáng cái đức sáng), Tân dân (làm mới cho dân. Có khi viết là thân dân, nghĩa là gần gũi với dân)và Chỉ ư chí thiện (dừng ở nơi chí thiện). Ba cương lĩnh này được cụ thể hóa bằng 8 điều mục nhỏ...
  • Tứ Thư Giải Luận Tập 1-Đại Học
  • NXB Khai Trí 1970
  • Bữu Dưỡng
  • 368 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Default.aspx?ModuleId=110974
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 28, 2021

Share This Page