Từ Trí Tuệ Đến Trực Giác (NXB Hải Phòng 2009) - Alice A. Bailey, 265 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Sep 7, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giữa trí tuệ và Trực giác có một khoảng cách khi chúng ta hữu ý nối liền khoảng cách đó qua tham thiền. Đôi khi thiền được định nghĩa là "sự tư duy trọng tâm". Tuy nhiên hành giả chỉ tham thiền đúng cách khi tâm và trí cùng phối hợp hoạt động. Vì thế, để đạt đến trực giác cần phải có sự hòa hợp này của trí và tâm. Việc sử dụng đúng trí tuệ trong tham thiền giúp tâm thức mở ra với chân, thiện, mỹ của linh hồn, qua 5 giai đoạn tập trung - tham thiền - nhập định - khai ngộ - linh cảm. Năm giai đoạn này đưa đến sự hợp nhất với linh hồn - là "con của trí tuệ", là sự sống tinh thần ở nội tâm - và giúp trực thức được thiên tính hay phật tính, tạo nên một khí cụ thông tuệ cho linh hồn sử dụng trong đời sống hằng ngày...
  • Từ Trí Tuệ Đến Trực Giác
  • NXB Hải Phòng 2009
  • Alice A. Bailey
  • 265 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://www.minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?q=view&isbn=212557
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: Dec 17, 2018

Share This Page