Tư Tưởng Bảo Vệ Tổ Quốc Từ Xa Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam (NXB Chính Trị 2019) - Trần Đăng Bộ

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Dec 3, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-3_10-49-13.png
  Bảo vệ Tổ quốc từ xa là một tư tưởng quân sự đặc sắc, gắn với đặc điểm quốc gia - dân tộc Việt Nam. Tư tưởng đó luôn được các thế hệ ông cha ta gìn giữ, trao truyền và phát triển, trở thành một trong những phương thức bảo vệ Tổ quốc hữu hiệu nhất.
  Cuốn sách góp phần luận giải, làm rõ những nội dung, giá trị và bài học kinh nghiệm của tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ xa trong lịch sử dân tộc từ khi dựng nước đến năm 1930 (trước khi có sự lãnh đạo của Đảng), được kết cấu thành ba phần:
  Chương I: Đặc điểm quốc gia - dân tộc Việt Nam từ khi hình thành đến năm 1930;
  Chương II: Nội dung tư tưởng bảo vệ tư tưởng Tổ Quốc từ xa trong lịch sử dân tộc Việt Nam đến năm 1930;
  Chương III: Giá trị và bài học kinh nghiệm.
  • Tư Tưởng Bảo Vệ Tổ Quốc Từ Xa Trong Lịch Sử Dân Tộc Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2019
  • Trần Đăng Bộ, Nguyễn Văn Quang
  • 232 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8687
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page