Tư Tưởng Chiến Tranh Nhân Dân Trong Sự Nghiệp Giữ Nước Của Dân Tộc Việt Nam - Văn Đức Thanh, 226 Tr

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Dec 2, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-13_21-47-58.png
  Trong lịch sử phát triển mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam, dựng nước luôn luôn đi đôi với giữ nước là quy luật tất yếu. Để chống lại các thế lực xâm lược thường mạnh hơn gấp nhiều lần, giành và giữ gìn nền độc lập và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, tất yếu dân tộc ta phải tiến hành chiến tranh nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân, kết hợp với sức mạnh thời đại.
  Cuốn sách “Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam” của tác giả Văn Đức Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội ấn hành năm 2017 với độ dày 225 trang, khổ 25cm. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương chính: Cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam trước năm 1930; Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam từ năm 1930 đến nay; Định hướng kế thừa, phát triển tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp bảo về Tổ quốc Việt Nam. Cuốn sách đã góp phần hệ thống hóa và làm rõ nội dung cơ bản đặc sắc tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam và định hướng vận dụng hiện nay.
  Cuốn sách “Tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam” sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, thiết thực cho việc nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  • Tư Tưởng Chiến Tranh Nhân Dân Trong Sự Nghiệp Giữ Nước Của Dân Tộc Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • Văn Đức Thanh
  • 226 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8699
  https://drive.google.com/file/d/1Lv4a6ePmNIDueXx804Nfw7qCmiYkQgyV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 13, 2022

Share This Page