Tư Tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin Về Công Tác Tổ Chức Và Vấn Đề Vận Dụng Của Đảng Ta

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Aug 9, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm 3 chương:
  - Chương I: Khái quát hoàn cảnh lịch sử thời kỳ C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin
  - Chương II: Tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về tổ chức
  - Chương III: Một số vấn đề vận dụng tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về công tác tổ chức trong công tác tổ chức của Đảng ta hiện nay.
  Đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo và vận dụng trong quá trình hoạch định chính sách, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tuyển dụng, đề bạt và sử dụng cán bộ trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, góp phần tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, khắc phục những yếu kém trong công tác tổ chức.
  • Tư Tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin Về Công Tác Tổ Chức Và Vấn Đề Vận Dụng Của Đảng Ta Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2013
  • Tác giả: Phạm Tất Thắng
  • Số trang: 159
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...n-de-van-dung-cua-dang-ta-hien-nay-72810.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page