Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Tạo Và Sử Dụng Cán Bộ (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Phạm Quốc Thành

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by admin, Mar 31, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến cán bộ. Từ khi chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Người đã trực tiếp mở lớp huấn luyện cán bộ. Đến khi giành được chính quyền, việc huấn luyện cán bộ càng được chú trọng, quy mô huấn luyện ngày càng được mở rộng. Trước lúc đi xa, Người còn căn dặn: bồi dưỡng cán bộ cách mạng cho đời sau là một công việc quan trọng và cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ nói chung và việc huấn luyện cán bộ nói riêng, trong những năm qua, các nhà khoa học Việt Nam đã có khá nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề này. Trong đó có các công trình tiêu biểu như: Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ (Đức Vượng, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995); Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ trong sự nghiệp đổi mới hiện nay (Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997); Luận cứ khoa học cho việc nâng cao đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001); Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên (Phạm Quốc Thành, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004); Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ (Bùi Đình Phong, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2006);...
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Tạo Và Sử Dụng Cán Bộ
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Phạm Quốc Thành
  • 178 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1045758
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 4, 2020

Share This Page