Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đối Ngoại Và Sự Vận Dụng Của Đảng Trong Thời Kỳ Đổi Mới - Đinh Xuân Lý

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, Nov 11, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-11_22-40-36.png
  Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng, lãnh tụ lỗi lạc, đã để lại cho Đảng ta và dân tộc ta một tài sản tinh thần vô giá, đó là hệ thống tư tưởng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có một nội dung quan trọng là tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại là một hệ thống quan điểm về các vấn đề quốc tế, về chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam trong quan hệ với thế giới. Đảng ta luôn coi đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động đối ngoại của mình.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đối Ngoại Và Sự Vận Dụng Của Đảng Trong Thời Kỳ Đổi Mới
  • NXB Chính Trị 2007
  • Đinh Xuân Lý
  • PDF-SCAN
  • 228 Trang
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8200
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page