Tư Tưởng Hồ Chí Minh Với Sự Nghiệp Xây Dựng Con Người Việt Nam Phát Triển Toàn Diện - Thành Duy

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Sep 7, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Mối quan hệ giữa văn hóa và việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương 2: Từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất con người. Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quá trình hình thành con người Việt Nam phát triển toàn diện. Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất con người Việt Nam phát triển toàn diện. Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan niệm và giải pháp xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong bối cảnh hiện nay.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh Với Sự Nghiệp Xây Dựng Con Người Việt Nam Phát Triển Toàn Diện
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2010
  • Thành Duy
  • 135 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://lib.tvu.edu.vn/index.php/bst-tailieu-ve-bac/3672-1127d.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 11, 2018

Share This Page