Tư Tưởng Lập Hiến Việt Nam Đầu Thế Kỷ XX (NXB Tư Pháp 2006) - Phan Đăng Thanh, 578 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Apr 30, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tư Tưởng Lập Hiến Việt Nam Đầu Thế Kỷ XX
  NXB Tư Pháp 2006
  Phan Đăng Thanh
  578 Trang
  Hiến pháp là dạo luật cơ bản, cao nhất của một quốc gia, ở nước ta, mãi đến cuối thế kỷ XIX vẫn chưa có Hiến pháp mà cũng chưa có tư tưởng lập hiến. Bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam ra đời vào năm 1916, là thành quá đấu tranh cách mạng lâu dài của nhân dân ta chống ách đô hộ của thực dân Pháp, đồng thời lật đổ nền quân chủ chuyên chế tồn tại cá ngàn năm. Đó là sự kết tinh, gạn lọc, hòa hợp giữa các luồng tư tưởng chính trị Việt Nam, có khi phái cọ xát, phê phán, loại trừ nhau một cách quyết liệt.

   

Share This Page