Tư Tưởng Lập Hiến Việt Nam Nửa Đầu Thế Kỷ XX (NXB Tư Pháp 2006) - Phan Đang Thanh, 579 Trang

Discussion in 'Pháp Luật Học' started by admin, Mar 14, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-11_23-42-16.png
  Hiến pháp là dạo luật cơ bản, cao nhất của một quốc gia, ở nước ta, mãi đến cuối thế kỷ XIX vẫn chưa có Hiến pháp mà cũng chưa có tư tưởng lập hiến. Bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam ra đời vào năm 1916, là thành quá đấu tranh cách mạng lâu dài của nhân dân ta chống ách đô hộ của thực dân Pháp, đồng thời lật đổ nền quân chủ chuyên chế tồn tại cá ngàn năm. Đó là sự kết tinh, gạn lọc, hòa hợp giữa các luồng tư tưởng chính trị Việt Nam, có khi phái cọ xát, phê phán, loại trừ nhau một cách quyết liệt.
  • Tư Tưởng Lập Hiến Việt Nam Nửa Đầu Thế Kỷ XX
  • NXB Tư Pháp 2006
  • Phan Đang Thanh
  • 579 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/93102
  https://drive.google.com/file/d/1hYxWltvmxrGcDdixZtioStXULNfEvxHs
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 11, 2022

Share This Page