Tư tưởng Tịnh Độ Tông - HT Thích Như Điển, 526 trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by haidang, May 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Nước Úc là một lục địa hay nói đúng hơn là một đảo quốc to lớn rộng rãi, ít ai có thể hình dung ra được. Ngay cả những người ở đây lâu năm họ vẫn chưa đi hết đảo quốc nầy. Nói là đảo quốc, bởi vì đất đai ở đây bị ngăn cách bởi Ấn độ Dương và phía Nam đảo quốc nầy là khoảng trời nước mênh mông giáp giới với Nam Cực. Phía Tây cũng như phía ðông cách xa các quốc gia nằm lân cận mình.

  Link Dowload:http://hoavouu.com/images/file/xJ0BQGAx0QgQAG0F/tutuongtinhdotong-thichnhudien.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page