Tư Tưởng Triết Học Việt Nam Trong Bối Cảnh Du Nhập Các Tư Tưởng Đông Tây Nửa Đầu Thế Kỷ XX

Discussion in 'Triết Lý Học' started by admin, Mar 25, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2024-1-20_10-10-49.png
  Trên cơ sở phân tích sự phát triển của tư tưởng triết học Việt Nam đầu thế kỷ XX, tác giả đưa ra một số nhận xét cơ bản sau: thứ nhất, tư tưởng triết học Việt Nam đầu thế kỷ XX chịu sự quy định của những điều kiện vật chất xã hội mang tính lịch sử – cụ thể; thứ hai, sự tiếp nhận triết học Mác - Lênin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; thứ ba, sự phát triển tư tưởng triết học dân tộc giai đoạn này là một quá trình tiếp biến biện chứng; thứ tư, nội dung chủ đạo của tư tưởng triết học Việt Nam đầu thế kỷ XX là vấn đề độc lập dân tộc và dân chủ xã hội; thứ năm, hình thái biểu hiện của nó mang tính tổng hợp.
  • Tư Tưởng Triết Học Việt Nam
  • Trong Bối Cảnh Du Nhập Các Tư Tưởng Đông Tây Nửa Đầu Thế Kỷ XX
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2006
  • Trịnh Trí Thức
  • 445 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/18YJ_AOw0CZGOokiEPL20GOmzyg35zxuH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jan 20, 2024

Share This Page