Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy - Thích Chơn Trí, 419 trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by haidang, May 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Xưa nay không ít người có quan niệm nhầm lẫn bất chánh cho rằng, Phật giáo bi quan yếm thế, thoát ly cuộc đời, tiêu cực đối với cuộc sống nhân sinh, không thích hợp với đà văn minh tiến bộ của nhân loại.

  Link Dowload:http://hoavouu.com/images/file/NFoXNWAx0QgQANA1/tu-tuong-xa-hoi-trong-pgnt-thichnguyensieu.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page