Tư Vấn Tâm Lý Căn Bản (NXB Lao Động 2006) - Nguyễn Thơ Sinh, 365 Trang

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by quanh.bv, May 28, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-3_11-52-45.png
  Tôi rất vui lòng viết lời giới thiệu cho cuốn sách TƢ VẤN TÂM LÝ CĂN BẢN của Nguyễn Thơ Sinh. Tôi với Sinh quen nhau trên mạng điện tử: biết tôi ở trong Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam (ở dƣới gọi là Hội), Sinh gởi email cho tôi; tôi nhận thấy anh quan tâm đến Tâm lý học và Giáo dục học nƣớc nhà và chúng tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với nhau. Nhƣ vậy là cuộc làm quen có chủ đích, chứ không phải ngẫu nhiên: hai ngƣời đều có lòng nhiệt tâm với nền khoa học này của nƣớc nhà. Cuối năm 2005 đầu năm 2006, Hội có cuộc Hội thảo về Tƣ vấn tâm lý tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi báo tin này và mời Sinh về tham dự, anh nhận lời với cả một báo cáo Khoa học dài đến hơn 20 trang giấy khổ A4.… Sau đó tôi bảo anh: Nếu đúng là vấn đề anh quan tâm, và nếu có điều kiện, anh nên viết một cuốn sách về tƣ vấn tâm lý. Kết quả đến quá nhanh, hôm nay mới giữa tháng 8 năm 2006, tức là trong có vài tháng, cuốn sách đã viết xong, dày tới gần 300 trang. Theo tôi, đây là một cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Việt về tƣ vấn tâm lý. Tất nhiên, mới là đề cập đến những vấn đề cơ bản. Nhƣng cũng có thể nói ngay rằng chữ “cơ bản” ở đây không phải chỉ là các vấn đề lý luận cơ bản mà phần lớn lại là các (hay một số) vấn đề thực hành cơ bản - đúng là cái chúng ta đang cần, cần biết cả lý thuyết cơ bản nhƣng rất cần biết những điều chỉ dẫn tiến hành công việc tƣ vấn, từ mở đầu đến kết thúc một cuộc (có thể nhiều buổi) tƣ vấn tâm lý. (Gs.Phạm Minh Hạc)
  • Tư Vấn Tâm Lý Căn Bản
  • NXB Lao Động 2006
  • Nguyễn Thơ Sinh
  • 365 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/112516
  https://drive.google.com/file/d/1YZhx8bEHdxAtoCKvHGyWcLrFpdafafAb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 3, 2022

Share This Page