Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Thông Lạc, 22 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Tập sách giải thích và hướng dẫn tu tập 4 tâm rộng lớn, bước đầu chuẩn bị cho người tu hành tiến đến đạo quả giải thoát rốt ráo.

  eBook có trong tuyển tập DVD Thích Thông Lạc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page