Từ Vựng Annam-Pháp (NXB Sài Gòn 1887) - Trương Vĩnh Ký, 189 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-14_23-55-54.png
  Petrus Ký đã đóng góp nhiều loại hình sách truyền bá chữ Quốc ngữ chưa từng có so với các sách dạy Quốc ngữ đã có trong các thế kỷ trước. Điển hình là sách alphabet học vần, sách phân tích ngữ pháp, sách dạy nói, sách dạy viết chữ, từ vựng khoa học, sách đối chiếu Việt – Hán - Pháp hoặc ngược lại. Đặc biệt, ông còn dùng phương pháp đối sánh ngôn ngữ để dạy chữ Quốc ngữ cùng lúc với chữ Pháp và chữ Hán ngay trong các sách vỡ lòng!
  • Từ Vựng Annam-Pháp
  • NXB Sài Gòn 1887
  • Trương Vĩnh Ký
  • 189 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1AuoOKUZub4_9-l-zbshh00uDeDtZUpqP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 13, 2022

Share This Page