Từ Vựng Học Tiếng Việt (NXB Giáo Dục 1998) - Nguyễn Thiện Giáp, 340 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by YenHong, Oct 23, 2020.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Từ vựng tiếng Việt là một trong ba thành phần cơ sở của tiếng Việt, bên cạnh ngữ âm và ngữ pháp. Từ vựng tiếng Việt là đối tượng nghiên cứu cơ bản của ngành từ vựng học tiếng Việt, đồng thời cũng là đối tượng nghiên cứu gián tiếp của các ngành ngữ pháp học tiếng Việt, ngữ âm học tiếng Việt, phong cách học tiếng Việt, từ điển học tiếng Việt,... Ngành từ vựng học tiếng Việt nghiên cứu về các khía cạnh của từ vựng tiếng Việt cũng chỉ phát triển mạnh trong giai đoạn gần đây.
  • Từ Vựng Học Tiếng Việt
  • NXB Giáo Dục 1998
  • Nguyễn Thiện Giáp
  • 340 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=97053
   
  Last edited by a moderator: Oct 23, 2020

Share This Page