Tục Thờ Thần Và Thần Tích Ở Nghệ An (NXB Nghệ An 2000) - Ninh Viết Giao, 756 Trang

Discussion in 'Tôn Giáo Học' started by mai672, Dec 5, 2020.

 1. mai672

  mai672 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách " Tục thờ thần và thần tích ở Nghệ An " đề cập đến một phần nhỏ, nhưng lại là phần cơ bản trong lĩnh vực này. Hy vọng, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiếu được phin nào về sự tích của các Thành hoàng, các nhân vật lịch sử danh nhân văn hóa gắn liền với các di lích lịch sử - văn hóa ở các địa phưonq trong tỉnh Nghệ An và các Nhiên thần, Thiên thần, Nhân thần đã từng được nhân dân Nghệ An thờ phụng.
  • Tục Thờ Thần Và Thần Tích Ở Nghệ An
  • NXB Nghệ An 2000
  • Ninh Viết Giao
  • 756 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88286
   
  Last edited by a moderator: Dec 7, 2020

Share This Page