Tuệ Quán Nẻo Về Chân Như - Nguyên tác- Định Hy- Thích Đức Trí dịch, 249 trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by haidang, May 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  "Vũ trụ vạn hữu bản thể luận" của Định Hy là là một kiến giải nhân sinh vũ trụ trên hai phương diện bản thể và hiện tượng, tuy vậy không rời tính vật dụng của Phật pháp trong đời sống tu tập, giúp người học Phật nhận thức thêm một nẻo về suối nguồn Chân như theo quan điểm Phật giáo Đại thừa.

  Link Dowload: http://hoavouu.com/images/file/V7UlTWAx0QgQAG5v/tue-quan-neo-ve-chan-nhu.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page