Từng Bước Học Lập Trình Visual C++.Net (NXB Lao Động 2002) - Phương Lan, 490 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by quanh.bv, Mar 3, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-3_12-18-59.png
  Cuốn sách Từng bước học lập trình Visual C++.net giúp bạn tìm hiểu từng bước ngôn ngữ Managed C++ của thế giới .NET, từng bước xây dựng ứng dụng GUI với Windows Forms, từng bước tạo ứng dụng ADO.NET, XML, Web Service bằng Visual C++ .NET. Với cách trình bầy dễ hiểu, đi từ cơ bản đến phức tạp, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc lĩnh hội dễ dàng, nhanh chóng. (Có đĩa mềm kèm theo sách).
  Cuốn sách có những nội dung chính sau đây:
  Chương 1: Hello C++
  Chương 2: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng
  Chươgn 3: Biến và các toán tử
  Chương 4: Sử dụng hàm
  Chương 5: Ra quyết định và vòng lặp
  Chương 6: Mở rộng Lớp và đối tượng
  Chương 7: Điều khiển chu trình sống của các đối tượng
  Chương 8: Kế thừa
  Chương 9: Kiểu dữ liệu giá trị (value type)
  Chương 10: Toán tử Nạp chồng
  Chương 11: Xử lý ngoại lệ
  Chương 12: Mảng (Array) và tập hợp (Collection)
  Chương 13: Thuộc tính
  Chương 14: Uỷ nhiệm hàm (delegate) và sự kiện (event)
  Chương 15: Thư viện các lớp .NET FRAMEWORK
  Chương 16: Sử dụng Windows Form
  Chương 17: Hộp thoại và các thành phần điều khiển
  Chương 18: Kết xuất đồ hoạ
  Chương 19: Xử lý file
  Chương 20: Đọc và ghi XML
  Chương 21: Biến đổi XML
  Chương 22: Sử dụng ADO .NET
  Chương 23: Xây dựng Dịch vụ Web (Web Service)
  Chương 24: Làm việc với mã unmanaged...
  • Từng Bước Học Lập Trình Visual C++.Net
  • NXB Lao Động 2002
  • Phương Lan
  • 490 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=10393
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page