Từng Giọt Nắng Hồng - Tịnh Minh, 207 trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by haidang, May 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Kinh Pháp Cú vốn thuộc về loại kinh “Vô vấn tự thuyết”, nhƣ kinh Di Ðà.v.v... trong 12 phần giáo của Ðức Phật. Kinh Pháp Cú là một quyển kinh được dịch thành nhiều thứ tiếng nhất, in nhiều lần nhất, cũng như nhiều người dịch nhất. Kinh Pháp cú mang nhiều tên nhƣ: Pháp Cú Kinh, Pháp Cú Tập Kinh, Pháp Cú Lục, Ðàm Bát Kinh, Ðàm Bát Kệ... Trong Ðại Chánh tập 4, kinh này cũng có nhiều tên, như: Pháp Cú Thí Dụ Kinh, Pháp Cú Bổn Mạt Kinh, Pháp Cú Dụ Kinh, Pháp Dụ Kinh, Pháp Cú Thí Kinh,.v.v... Kinh Pháp Cú nguyên bổn có cả 1.000 kệ (cú), theo thời gian thanh lọc lần lần còn 900 - 800 - 700 kệ...... hiện nay là 423 kệ, đƣợc lƣu hành phổ thông.

  Link Dowload: http://hoavouu.com/images/file/M553...ang-hong-kinh-phap-cu-tinh-minh-soan-dich.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page