Tuổi Trẻ Với Nghề Truyền Thống Việt Nam (NXB Thanh Niên 2001) - Nguyễn Viết Sự, 227 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Jul 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tuổi Trẻ Với Nghề Truyền Thống Việt Nam
  NXB Thanh Niên 2001
  Nguyễn Viết Sự
  227 Trang
  Bước vào thế kỷ XXI, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đặt trước yêu cầu bức thiết: rút ngắn thời gian bằng những bước tuần tự kết hợp với những bước nhảy vọt. Con đường đó chí có thể thực hiện bằng một nguồn nhân lực đủ năng lực nội sinh để thực hiện mục tiêu xây dựng thành công đất nước công nghiệp sau vài ba thập kỷ,
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy tư duy khoa học và năng lực nghiên cứu, tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề của thanh niên, coi trọng công tác hướng nghiệp và chuẩn bị lao động nghề nghiệp đối vôi những thế hệ học sinh, sinh viên cho phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong cả nước và từng địa phương.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page