Tượng Kỳ Khai Trung Đại Cuộc (NXB Tổng Hợp 1990) - Lý Anh Mậu, 108 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Chơi Cờ' started by nhandang123, Jul 18, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Thời trước, những tay danh kỷ Việt-Hoa, cũng như hầu hết mọi người mộ điệu bốn phương, thường dùng thiên tư riêng của minh, để diễn đạt tinh hoa tư tưởng, qua bộ môn Tượng Kỳ. Cũng có một số người sành điệu, sử dụng được ít nhiều đường lối xuất quân huê dạng, song thật ra giá trị về nghệ thuật rất thô sơ và hầu như không có gì đáng gọi là viên mãn.
  • Tượng Kỳ Khai Trung Đại Cuộc-Chiến Lược Nguyên Bàn Và Kỳ Lý Dẫn Giải
  • NXB Tổng Hợp 1990
  • Lý Anh Mậu
  • 108 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=29424
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page