Tuồng Sơn Hậu Cuốn 2 (NXB Đức Lưu Phương 1934) - Hoàng Minh Tự, 20 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, May 31, 2024.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-5-31_8-56-32.png
  Giáo-đầu: Như ta: Phò Tề chúa, Tận lòng trung liệt, ăn cơm vua hết dạ cùng vua; có phải là: Trên thánh chúa rạng hà, dưới nhơn-dân lạc-nghiệp. Nói: Như tôi: Tự-ngả Thiên-Tư, tài toán quẽ sách kia học hỏi, Nẽo thiên-cơ, tầm xét thiệt hư, nhưng mà: lắm lúc dám đâu vỉ lậu. Bởi thế cho nên: Nằm thức, bồi hồi thao tấc dạ, ngày vào ra, thốn thức ai hoài Vi như chúa thượng ngày hôm nay: Tuổi cao đả quả lục tuần, mà, chẳng tử- hoàng kế hậu. Ta : Hằng lòng buồn bả trăm chiều, e, nhiều nồi Ngôi Tề xiêu ngả, mà bọn gian thần, thừa dịp tín ngôi, Chừ, ta cũng nên lần tay đoán quẻ, cho biết việc hậu lai mần-răn cho hản dạ nào. Ờ... ờ... Quả thiệt quẻ đà ứng hiện, ngôi Tề gặp lúc gian-truân. Nhưng mà, sau có thánh nhi ứng mộng đây mô.
  • Tuồng Sơn Hậu Cuốn 2
  • NXB Đức Lưu Phương 1934
  • Hoàng Minh Tự
  • 20 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1lD2xq3O_QKjscMLe8T1ZVoo49GBnZgyc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page