Tương Tế Phật Học Hội Điều Lệ (NXB Lý Công Quận 1934) - Nhiều Tác Giả, 38 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Sep 23, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-6-10_17-55-55.png
  Xu hướng phổ biến nhất là lựa chọn các tổ chức Phật giáo có đường lối chấn hưng phù hợp với tâm nguyện, với hoàn cảnh địa lí để cùng tham gia thực hiện cải cách, sửa đổi. Các tổ chức Phật giáo quen thuộc, thường được các tăng ni, Phật tử lựa chọn và các công trình lâu nay cũng hay đề cập đến là Hội Nam Kì Nghiên cứu Phật học, Hội Lưỡng Xuyên Phật học, Hội Thiên Thai thiền Giáo tông Liên hữu, Hội Phật học Kiêm Tế, Hội Phật học Tương Tế, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội ở miền Nam; Hội An Nam Phật học và Hội Phật học Đà Thành ở miền Trung; Hội Phật giáo Bắc Kì và Hội Phật giáo Bắc Kì Cổ sơn môn ở miền Bắc.
  • Tương Tế Phật Học Hội Điều Lệ
  • NXB Lý Công Quận 1934
  • Nhiều Tác Giả
  • 38 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1X32pbvodV_Yp1up6KqXJC6zpYNICn8A0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 10, 2022

Share This Page