Turbo Pascal Với Chương Trình Tính Gió Động Và Động Đất - Đặng Tỉnh, 121 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by quanh.bv, Mar 23, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhà cao tầng đang được xây dựng nhiều ở Việt Nam. Việc tính toán nhà cao tầng thường phải kể đến thành phần động của tải trọng gió và đặc biệt là phải tính động đất. Hiện nay việc tính kết cấu nhà cao tầng được thực hiện bằng các chương trình máy tính phổ biến như SAP2000, ETABS,...Song các chương trình mẫu chỉ thực hiện được phần tính toán giao động. Các số liệu nhận được là chu kỳ và biên độ dao động. Để tính động đất và gió động theo tiêu chuẩn Việt Nam phải được thực hiện bằng các chương trình khác.
  Với ngôn ngữ lập trình TURBO PASCAL, ngôn ngữ được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quy định dạy chính thức trong các trường đại học kỹ thuật, tác giả lập chương trình tính động đất theo Tiêu chuẩn CHIIII-7-81 của Liên Xô trước đây và tính gió động theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737 - 1995.
  Mục lục:
  Chương I: Tính toán gió động
  Chương II: Tính toán động đất
  Chương III: Ngôn ngữ Pascal cơ bản được sử dụng để lập trình Tính gió động và động đất
  Chương IV: Chương trình Tính gió động và động đất
  Chương V: Sử dụng chương trình Tính gió động và động đất
  Tài liệu tham khảo.
  • Turbo Pascal Với Chương Trình Tính Gió Động Và Động Đất
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006
  • Đặng Tỉnh
  • 121 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/2393
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 4, 2018

Share This Page