Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản Giá Trị Lý Luận Và Thực Tiễn (NXB Chính Trị 2020) - Lê Quốc Lý

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách tập hợp bài viết của các nhà lý luận, học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, được bố cục gồm ba phần chính: Phần I- Một số vấn đề trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Phần II- Những giá trị lý luận và thực tiễn trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Phần III- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đối với sự phát triển của Việt Nam và một số nước. Cuốn sách khẳng định giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn của tác phẩm Tuyên ngôn của Ðảng Cộng sản đối với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; đồng thời chỉ ra những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện và phát triển những tư tưởng cơ bản đó cho phù hợp với thời đại ngày nay, phù hợp với thành tựu của cách mạng thế giới, với công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam; góp phần đấu tranh, phản bác các trào lưu tư tưởng phản động, xóa bỏ mọi áp bức, bất công, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, tốt đẹp.
  • Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản Giá Trị Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2020
  • Lê Quốc Lý, Phạm Văn Đức
  • 642 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1jMzFU5cINDEkkalM5YC1fCKllqmu4Qxv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 1, 2022

Share This Page