Tuyển Tập Các Chuyên Đề Và Kỹ Thuật Tính Tích Phân - Trần Phương, 435 Trang

Discussion in 'THPT Lớp 12 - Toán Học' started by admin, Mar 8, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tuyển Tập Các Chuyên Đề Và Kỹ Thuật Tính Tích Phân
  NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  Trần Phương
  435 Trang


  Cuốn sách này được viết theo quan điểm về phương pháp, kỹ thuật nên sau phần mở đầu tóm tắt nguyên hàm, tính tích phân xác định, tác giả đã gọpp chung hai loại bài tập nguyên hàm và tích phân xác định.
  Sau đó các phần tích phân của các hàm số hữu tỉ, lượng giác, vô tỉ được giới thiệu phát triển theo hình xoắn ốc. Phần ứng dụng tích phân để tính diện tích,, thể tích... tác giả đã phận loại chi tiết 3 dạng hàm số:
  - Dạng y = f(x)
  - Dạng phương trình tham số
  - Dạng phương trình trong tọa độ cực.
  Tác giả cũng đã đưa vàp tuyển tập này tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc hàm số với những ví dụ và bài tập đặc sắc. Phần cuối cuốn sách là sự tổng kết chi tiết và hệ thống để tra cứu 134 dạng nguyên hàm thông dụng cho 8 loại hàm số sơ cấp với khoảng 1500 bài

  MỤC LỤC:

  Những bài toán ấn tượng
  Chương 1: Các kỹ thuật tính tích phân
  1. Nguyên hàm và tích phân
  2. Các bài toán sử dụng định nghĩa nguyên hàm
  3. Nguyên hàm của các dạng hàm số đặc biết
  4. Tích phân đơn giản ứng dụng trực tiếp công thức
  5. Tích phân các hàm số có mẫu số chứa tam thức bậc 2
  6. Tích phân của hàm phân thức hữu tỉ
  7. Phương pháp Ôxtrôgratxki với các hàm phân thức hữu tỉ
  ...
  23. Tìm giới hạn của tích phân
  Chương II: Các ứng dụng của tích phân
  24. Ứng dụng tích phân tính giới hạn
  25. Sử dụng đạo hàm và tích phân chứng minh đẳng thức
  26. Ứng dụng tích phân trong chương trình
  ...
  32. Tính gần đúng tích phân xác định
  Chương III: Bất đẳng thức tích phân
  33. Đánh giá theo hàm số và cận tích phân
  34. Bất đẳng thức cổ điển tích phân và ứng dụn

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page